YAMK Toni Bühler

ylempi ammattikorkeakoulututkinto
master's degree program

Toni Bühler 

Vaaditaan  rohkeutta  heittää rakennusohjeet sivuun,  halua  purkaa valmis rakennussarja osiin ja lisätä rakennuspalikoita muista sarjoista,  kykyä  osallistaa muita rakentelijoita ja inspiroitua heidän ideoistaan sekä  intoa  yhdistellä ideat kokonaisuudeksi uudella tavalla.

Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon asiakasinformaation parantaminen palvelumuotoilun keinoin 

Opinnäytetyössä kehitettiin palveluratkaisukonseptia tavaratalon asiakasinformaation parantamiseksi. Tavoitteena oli muihinkin  Stockmannin tavarataloihin monistettavissa oleva konsepti. Kehittämistehtävän teoreettisena viitekehyksenä oli palvelumuotoilu. Kehittämistehtävä vietiin läpi yleisestä palvelumuotoiluprosessista kehittämistehtävää varten sovelletulla kehittämisprosessilla ja palvelumuotoilun yhteiskehittämisen työskentelytavalla. 

Customer information improvement at the Stockmann Helsinki City Centre department store by using service design 

The purpose of this thesis is the development project for the customer information improvement at the Stockmann Helsinki City Centre department store, with the aim of multiplying the concept into all Stockmann department stores. The development project executed with co-creation and the development process developed on an ad-hoc basis from the general service design process. The theoretical framework of the development project was service design. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti