YAMK Kaisu Tullinen

ylempi ammattikorkeakoulututkinto
master's degree program

Kaisu Tullinen

Luovan alan tekijää kuvailisin rajapinnoilla työskenteleväksi tulkiksi ja uutta visioivaksi kehittäjäksi, joka oivaltaa ammatikseen.

Muotoiluajattelun hyödyntäminen museokaupan toiminnan visioinnissa ja mallintamisessa 

Kehittämistyön aiheena oli museokauppatoiminnan kehittäminen visioinnin, mallintamisen ja toimintamalliehdotuksen rakentamisen kautta. Kehittämistyö sijoittui Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoimaan TAJUMO-hankkeeseen. Kehittämistyön tarkoitus on kehittää Lahteen sijoittuvan uuden taide- ja muotoilukeskuksen myymälätoimintaa organisaatiokatsauksen, tulevaisuusorientoinnin sekä rakennettavan toimintamalliehdotuksen kautta. Kehittämistyö hyödyntää muotoiluajattelua ja sille tyypillistä monien menetelmien nopeaa kokeilua. 

Utilizing design thinking in the visualization and modeling of the museum trade 

The theme of the thesis is to develop the museum trade operations through envisioning, modeling and creation of an operating model. The theses is based on the Tajumo project, which aims at designing a concept of a new experience based Art and Design Center in the City of Lahti. As a part of the concept design, the shop operations of the new Art and Design Center were also planned. The purpose of the thesis is to develop the shop operations of the new Art and Design Center through organizational review, future orientation and the proposed operating model. The thesis utilizes design thinking and the quick experimentation methods that are typically used. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti