YAMK Johanna Haliseva

ylempi ammattikorkeakoulututkinto
master's degree program

Johanna Haliseva

Ilman kipupisteitä ei olisi designia. Hyvän suunnittelun idea ei ole välttämättä keksiä uutta, vaan hioa ja parantaa jo olemassa olevaa.

CASE ASTE 

Muuttuvan toimintaympäristön ja uudistuvien asiakastarpeiden vaikutukset palveluliiketoiminnan kehitystarpeisiin. Opinnäytetyöni aiheena on muuttuvan toimintaympäristön sekä uudistuvien asiakastarpeiden vaikutukset palveluliiketoiminnan kehitystarpeisiin.   Tämän kehittämistyön toimeksiantaja on media-j a markkinointialan yritys Aste Helsinki. Palvelumuotoilu on työn päälähestymistapa. Tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi on työn toinen olennainen osa-alue. Työssä on käytetty yhteissuunnittelua ja yhteisöllisiä ideointimenetelmiä. 

CASE ASTE 

How changing business environment and evolving customer needs reflect on the company’s service offering. My thesis is evaluating how changing business environment and evolving customer needs reflect on the company’s service offering and their need to develop new services. My thesis client Aste Helsinki is a company working in the field of media and marketing. Service design is the main approach. Codesign and creative ideation methods are used in this work to produce ideas for the company’s future activities.   

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti