YAMK Henriikka Eloluoto

ylempi ammattikorkeakoulututkinto
master's degree program

Henriikka Eloluoto

Luovan alan tekijällä on rohkeus kokeilla ja uskallusta epäonnistua. Hän kestää keskeneräisyyttä ja tarvitsee sopivasti tilaa ja aikaa ideoinnille.

Palvelumuotoiluprosessin asiakasymmärrysvaiheen hyödyntäminen kuntalaisten palvelutarpeiden kartoittamisessa 

Tarkastelin opinnäytetyössäni sitä, miten palvelumuotoiluprosessin asiakasymmärrysvaiheen menetelmät soveltuvat kuntalaisten palvelutarpeiden kartoittamiseen. Selvitin 20–29-vuotiaiden Turun ydinkeskustassa liikkuvien nuorten aikuisten tarpeita ja syrjäytymiseen vaikuttavia seikkoja tutkimustiedon, syvähaastatteluiden, luotaimien ja työpajan avulla. 

Using Service Design user research methods clarifying residents needs in municipality

In this thesis the aim is to figure out if service design user research’s methods are useful while finding out resident’s needs. In my development project make a research on  20 to 29 year old young adult’s needs in the Turku city centre area. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti