YAMK Anu Aalto

ylempi ammattikorkeakoulututkinto
master's degree program

Tarinallisuus brändin kehittämisen välineenä                                     Case: Turun kaupunkipyörä 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarinallisuuden, tarinallisten elementtien ja kehittämismenetelmien käytön tutkiminen uuden brändin rakentamisen ja kehittämisen välineenä. Tutkimuksellisen kehittämistyön kohteena on Turussa keväällä 2018 lanseerattu kaupunkipyöräjärjestelmä.   Kehittämistyön menetelminä käytettiin tarinallisia palvelumuotoilun keinoja, kuten avoin tarina -menetelmää ja Stooripuun rakentamista. 

Storytelling as a tool in brand development       Case: Turku citybike 

The purpose of this thesis is to study the usage of storytelling, elements of storytelling and narrative developing methods as tools for building and developing a new brand. The target of the investigational development work is a citybike system launched in Turku in autumn 2018. Narrative service design means, such as an open story -method and building a Stooripuu, were used as methods of the development work. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti