TEMU Oona Johansson

teollinen muotoilu
industrial design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Oona Johansson

Olen kaupunki- ja tuotemuotoiluun erikoistunut teollinen muotoilija, jolta hoituu myös graafisen alan työt käden käänteessä mainostoimistotaustan ansiosta.

I’m industrial designer who is specialized for urban and product design. My experience with graphic design helps me to finalize projects with style. 

Pylväät ja portaalit – Helsingin kaupungille suunniteltu pylväiden ja portaaleiden kaupunkikalusteryhmä 

Helsingin kaupungin pylväät ja portaalit kaupunkikalusteryhmän muotoilu uudistettiin opinnäytetyönä yhdessä WSP:n kanssa. Liikenteen turvallisuuden ja yhtenäisen kaupunkikuvan ylläpitämiseksi oli tärkeää kehittää pylväitä ja portaaleita ajantasaisiksi. Projekti sisältää muotoilu- ja selvitystyön tuoteperheen 58:sta tuotteesta. Työn tuloksena oli teknisen turvallisuuden lisäksi Helsingin kaupunkiympäristöä päivittävä, linjakas sekä yhtenäinen kulkuväyliä ja liikennettä palveleva tuoteperhe.

Poles and portals – The city design project of poles and portals product family for the City of Helsinki

The poles and portals product family for the City of Helsinki was renewed as a bachelor thesis in cooperation with WSP. For traffic safety and a uniform cityscape, it was important to update the design, materials and technology of the product family. This project includes research and designs for 58 products of the poles and portals product family. The result of this project, besides technical safety, was an updated, modern and uniform product family that serves the roads and traffic in Helsinki.

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti