sisustusarkkitehtuuri

sisustusarkkitehtuuri
interior architecture

Tero Hintsala

SILENT – Kaluste osana pedagogista joustavuutta

SILENT – Furniture as part of
pedagogical flexibility

Mari Lehtiö

Kolmiulotteinen brändäys myymäläympäristössä

Brandscaping in retail environment

Jessica Liman

Osallistava näyttelysuunnittelu

Engaging Exhibition Design

Kerttu Lundell

Pedagoginen työtila museolle

A Pedagogic workspace for a museum

Anna Rautio

AISTIN – Lastenpsykiatrian poliklinikan tilasuunnitelma aistiherkkyyksiä huomioiden

Children´s Psychiatric Polyclinic´s space plan considering problems in sensory reactivity

Susanna Rognon-Sääski

Messuosasto Luhta Sportswear Companylle

Designing a showroom for Luhta Sportswear Company

Henna Saarela

Tulevaisuuden kirjasto - Case: Lapinjärven kirjaston lastenosasto

The library of the future - Case: The children’s department of Lapinjärvi library

Nicole San Juan

Blue OPS – Cheerleading-halli

Blue OPS – Cheerleading gym

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti