SIKA Tero Hintsala

sisustusarkkitehtuuri
interior architecture

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Tero Hintsala

Muotoilijan työ on uuden kehittämistä, soveltamista ja toteuttamista. Yksittäinen, hyvin suunniteltu tuote on parhaimmillaan siinä ympäristössä ja niiden käyttäjien käytössä kenelle se on alun perin määritelty.

The work of the designer is the development, application and implementation of the new. A single, well-designed product is at its best in the environment and in the use of the users for whom it was originally defined.

SILENT – Kaluste osana pedagogista joustavuutta

Tämän työn tavoitteena oli haastatteluiden avulla suunnitella ja toteuttaa malliasteen muuntojoustava, avoimeen oppimisympäristöön sopiva ja kierrätettävistä materiaaleista valmistettava kaluste. Käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin tuloksena syntyi oppilastuolin akustinen lisäosa, mikä on ääntä rajaava, kevyt liikuteltava antaen samalla mahdollisuuden sekä itsenäiseen, että vuorovaikutteiseen opiskeluun. Se on valmistettu materiaaleista, jotka ovat kierrätettävissä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii lahtelainen ISKU Oy. 

SILENTFurniture as part of pedagogical flexibility 

The aim of this thesis was to design a prototype of a flexible equipment from recyclable materials for open-learning spaces. As a result of interviews and the user-driven design process, an acoustic add-on for a student chair was created. It is a sound-limiting, lightweight movable, and it gives the opportunity for both independent and interactive learning. The add-on acoustic attachment to the chair is flexible in various learning environments. The thesis is commissioned by ISKU Oy in Lahti. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti