SIKA Nicole San Juan

sisustusarkkitehtuuri
interior architecture

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Nicole San Juan

Houkuttelen ihmettelemään ja kokemaan. Inspiroidun ilmiöistä ja kulttuureista. Taustani urheilijana yhdistettynä levottomaan sieluuni on tehnyt minusta sinnikkään ammattilaisen. 

I lure to wonder and experience. I’m inspired by phenomena and cultures. My background as an athlete combined with my restless soul has made me a persistent professional.

Blue OPS – Cheerleadinghalli

Blue OPS käsittelee kilpa-cheerleadingin tarpeita ja harjoittelutiloja. Työn tavoite on tarjota urheiluseuroille näkökulmia, tietoa ja malleja, jotka toimivat pohjana omien tilojen suunnittelulle.Tietoperustaosiossa käsitellään: liikkumisen merkitystä yhteiskunnalle ja tekijöitä, jotka vaikuttavat liikunnan harrastamiseen. Suunnittelutyönä on konseptitasoinen nykyaikaisia tarpeita vastaava treenihalli. 

Blue OPS – Cheerleading gym

Blue OPS covers the needs and spaces for competitive cheerleading. The goal of the thesis is to provide sport clubs different aspects, information and examples, which act as guidelines when planning their own facilities.  The data content processes covers  the meaning of physical exercise for the society and the factors that influence people who do sports. The design work is a concept level modern gym catering the needs of modern athletes.  

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti