SIKA Mari Lehtiö

sisustusarkkitehtuuri
interior architecture

Mari Lehtiö

Suunnittelijana olen hiljattain ihastunut leikkisyyden ja hienostuneisuuden suhteeseen. Mielestäni kiinnostavimmat ratkaisut löytyvät vastaparien rajapinnalta. 

I have recently grown fond of the connection between playfulness and elegance. The most interesting solutions are found where two opposites meet.

Kolmiulotteinen brändäys myymäläympäristössä

Opinnäytetyöni käsittelee myymäläsuunnittelua sisustusarkkitehtuurin näkökulmasta sekä brändin ilmentämistä tilallisin keinoin. Tavoitteeni oli luoda valitsemalleni brändille tilallinen jatkumo ja saumaton brändikokemus. Taustoitukseen perustaen suunnittelin hypoteettisen sisustuskonseptin Nokonen-muotibrändille. Nokonen on vastuullinen muotialan toimija Helsingistä. Lopputuote heijastelee brändin ydintä ja monikanavaisen kaupan kehityssuuntaa. 

Brandscaping in retail environment 

My thesis covers retail design from interior architecture’s point of view and the process of brandscaping. I aspired to develop a spatial dimension for the brand of my choice. Based on my research, I designed a hypothetical interior concept for a Helsinki-based slow fashion brand named Nokonen. The endproduct embodies the brands core elements and represents the latest trends in retail. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti