SIKA Jessica Liman

sisustusarkkitehtuuri
interior architecture

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Jessica Liman

Inspiroidun visuaalisesta taiteesta ja minua vetää puoleensa riisutut tilat, joissa ajan eri kerrostumat näkyvät. Ajatuksia herättävät tunnelmat ja tilat kiehtovat minua.

I am inspired by visual art and drawn to spaces with a raw sensibility where the different layers of time are exposed. Thought-provoking atmospheres and spaces fascinate me.

Osallistava näyttelysuunnittelu

Opinnäytetyössäni tutkin mahdollisuutta muuttaa maalauksia tai muita kaksiulotteisia taideteoksia tilakonsepteiksi ja kokemuksiksi. Tavoitteeni on suunnitella näyttely, joka rikastaa museokävijän henkilökohtaista kokemusta ja vie hänet toiseen maailmaan. Tähän pyrin luomalla kokemuksen joka osallistaa kaikkia aisteja. Keskityn erityisesti elämyksiin, jotka eivät välity ruudun läpi. Suunnittelemani näyttelykonseptit ovat saaneet inspiraatiota suomalaisilta taiteilijoilta Elina Merenmies ja Sam Vanni.

Engaging Exhibition Design

In my thesis I explore the possibility of turning paintings or other two-dimensional artworks into spatial concepts and experiences. My goal is to design an exhibition that enriches the personal experience for museum visitors and takes them to another world. I try to do so by creating an experience that engages all senses, especially those one cannot sense through a screen. The exhibition concepts I design are inspired by two Finnish painters: Elina Merenmies and Sam Vanni.

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti