SIKA Anna Rautio

sisustusarkkitehtuuri
interior architecture

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Anna Rautio

Suunnittelijana pyrin etsimään toimivimmat ratkaisut. Tahdon olla ongelmanratkaisija.

As a designer, I try to find the right solutions. I would like to see myself as a problem solver.  

AISTIN – Lastenpsykiatrian poliklinikan tilasuunnitelma aistiherkkyyksiä huomioiden

Opinnäytetyöni on visuaalinen ja toiminnallinen tilasuunnitelma PHHYKY:n Lastenpsykiatrian poliklinikalle.  Tavoitteena oli suunnitella odotus-, käytävä- ja ryhmätoimintatiloja, joissa on miellyttävä tunnelma. Aistiherkkyyksien huomioiminen on osa suunnitelman sisältöä. Suunnitelma tehtiin toimeksiantona olemassa oleviin tiloihin, käyttäjälähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Lopputulos on harmoninen kokonaisuus, ripauksella leikkisyyttä ja iloa.  

AISTIN  Children´s Psychiatric Polyclinic´s space plan considering problems in sensory reactivity 

My Bachelor´s thesis is a visual and functional space design for PHHYKY– Children’s Psychiatric Polyclinic. The goal was to design waiting rooms, hallways and multi-functional spaces with pleasant atmospheres. One important aspect of the plan was paying attention to problems within sensory reactivity. The project was an assignment for an existing space. The result is a harmonic design, with a hint of playfulness and joy. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti