PAMU Mervi Puustinen

pakkaus- ja brändimuotoilu
packaging and brand design

Mervi Puustinen

Pakkausmuotoilijana saan yhdistää kaksi minulle tärkeää asiaa: muotoilun ja luonnon. Haluan kantaa korteni kekoon ympäristön tilan suojelemiseksi. Pyrin luomaan pakkauksia, jotka ovat sekä kestävän kehityksen mukaisia, että näyttävät kiinnostavilta. Uskon, että tulevaisuudessa ekologisen pakkaamisen kysyntä kasvaa entisestään, sillä enemmistö on herännyt jätemerimuovin ja ilmastonmuutoksen karuun todellisuuteen. Ajattelen, että halu muuttaa asioita, sekä käyttää luovuutta on avain kaikkeen, ja haasteet ovat mahdollisuus luoda jotain täysin uutta.

As a packaging designer, I get to combine my two passions: design and nature. I want to do my bit for environment. I aim at design packages that comply with sustainable development and also look interesting. I think that the will to change things and being creative is the key and every challenge is an opportunity to create something new.

Ekologinen pakkaus tarvitsee ekologisen tuotteen

Opinnäytetyö keskittyy tuotteen ekologiseen jalanjälkeen ja pakkauksen rooliin kokonaisuudessa. Keskeisiä teemoja ovat tarkoituksenmukainen pakkaaminen, elintarviketeollisuus ja materiaalilähtöisyys. Materiaalivalinta on LUTin ja LAMKin KUPARI-hankkeen kehittämä kuitupohjainen vaihtoehto muoville. Suomessa viljellyn tofun brändi- ja myyntipakkauksen konsepti suunniteltiin kuvitteelliselle yritykselle, jossa kokonaisuus noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.

Ecological package requires an ecological product

This thesis focused on ecological footprint and the role of packaging in totality of the product. Central themes were adequate packaging, food industry and material orientation. A fictional concept for branding and packaging, complying with sustainable development, is built for tofu made of soy grown in Finland. Material selection is a fibre-based material, developed in collaboration between LUT and LAMK in KUPARI project. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti