PAMU Marika Peltola

pakkaus- ja brändimuotoilu
packaging and brand design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Marika Peltola

Opintojeni kautta olen oppinut kuinka lähestyä ongelmia pakkausmuotoilun keinoin ja kuinka hyödyntää opittuja taitoja, kuten käyttäjälähtöistä muotoilua, visuaalisen ilmeen luomista, pakkausrakenteiden suunnittelua ja konseptointia. Näitä taitoja olen hyödyntänyt opinnäytetyössäni, joka kuvastaa vahvaa osaamistani. Luovan alan ammattilaisena minulle on tärkeää saada ilmaista itseäni töiden kautta, kehittää ammatillista minääni ja luoda jotain hyödyllistä.  

Through my studies I have learned to approach problems with packaging design point of view.  I have learned how to use design methods like user centred design and emotional design. Also how to create visual looks, structures of packagings and concepts. I also have used these methods in my bachelor thesis which shows my skills. As a designer it’s important for me to express myself through my works, evolve and develop something beneficial. 

Murros – murrosiän selviytymispakkaus 

Murros – puberty survival kit

Opinnäytetyöni on valistuspakkaus murrosiän kynnyksellä oleville nuorille. Tavoitteena on muotoilun avulla luoda uudenlainen, matalan kynnyksen tapa valistaa heitä avoimesti murrosiästä ja tarjota vanhemmille työkalu yhdessä puhumiseen. Pakkaus käsittää seksuaalivalistuksen lisäksi työkaluja mielen hyvinvointiin, terveyteen ja ihmissuhteisiin. Kohderyhmän käyttäjätutkimuksen perusteella syntyi pakkaus, visuaalinen ilme ja puhelinapplikaation konsepti. 

The thesis is an educational packaging for puberty. I wanted to create a new way to deal with puberty that includes material on mental well-being, health and relationships, not only sexual education. The package aims to lower the bar to speak openly about puberty. The design method used was user survey, collecting data from 12 to 15 years old kids and their parents. Based on the answers, I designed a package for the target group, visual identity and phone application concept. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti