PAMU Lara Ala-Olla

pakkaus- ja brändimuotoilu
packaging and brand design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Lara Ala-Olla

Lara Ala-Olla on monialainen suunnittelija ja media-alan osaaja, jolla on tarkka silmä yksityiskohdille, palava halu oppia uutta sekä kehittää itseä suunnittelijana.

Lara Ala-Olla is a multidisciplinary designer with a keen eye for detail, a burning desire to learn new things and develop herself as a designer.

Maaseudun elävöittäminen brändäämisen kautta: Case: Artmerkut

Revitalizing rural areas through branding: Case: Artmerkut 

Opinnäytetyössäni rakennan brändin yritykselle nimeltä Artmerkut, joka tarjoaa räätälöityjä taidekursseja, yksityistä taideopetusta sekä mahdollisuuden ateljee- ja galleriavierailuille. Keskityn brändin rakentamisen näkökulmaan, mutta luon myös brändistrategian sekä viestintäsuunnitelman. Lisäksi tutkin brändäystä maaseudulla Suomessa sekä yritän löytää keinoja, joilla maaseutua voisi elävöittää brändäystä hyödyntämällä. 

In my final thesis I’m building a brand for Artmerkut, which offers tailored art courses, private art lessons and a possibility to visit the atelier and gallery space. I’m concentrating on the design perspective of building a brand, but I also scratch the surface of creating a brand strategy and brand communication plan. In addition, I research branding in rural areas and try to develop ways through branding that might help revitalize the countryside.  

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti