PAMU Anneli Tyrväinen

pakkaus- ja brändimuotoilu
packaging and brand design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Anneli Tyrväinen

Muotoilijana pyrin kehittämään osaamistani eri alueilla ja haastamaan itseäni. Saan inspiraationi tutkimalla eri kulttuureja ja pyrin esittelemään niitä töissäni.

As a designer I aim to develop my skills in different areas and challenge myself. I get my inspiration from different cultures, and try to showcase them in my works.

Uudistunut pakkausilme japanilaiselle sakepanimolle

Opinnäytetyössäni kehitin japanilaisen sakepanimon tuotteille uuden visuaalisen ilmeen. Tavoitteeni oli yhdistää elementtejä perinteisestä ja modernista japanilaisesta muotoilusta. Panimo halusi uudistaa itseään ja markkinoida tuotteitaan uudelle kohdeyleisölle. Lopputuloksena syntyi logo, etiketti, monipakkaus, Mizuhiki-solmu ja luonnos esitteestä.

New packaging visuals for a Japanese sake brewery

My thesis concentrates on creating new visuals for Japanese sake brewery products. My objective was to create a design that would combine both modern and traditional sides of Japan. The brewery wanted to reform itself and market their product to a new target audience. The final result is a logo, three different labels, multipackaging, a Mizuhiki design and a mockup booklet. 

 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti