PAMU Anna Lahikainen

pakkaus- ja brändimuotoilu
packaging and brand design

Anna Lahikainen

Anna Lahikainen on pakkausmuotoilua ja brändäystä opiskellut ja mainosalalla työskennellyt suunnittelija. 

Anna Lahikainen is a designer who has studied package design and branding and worked in the field of advertisement. 

Miten ympäristöystävällinen ajattelu vaikuttaa graafiseen suunnitteluun julkaisun suunnittelussa? 

How does the sustainable approach affect graphic design in publication design?

Opinnäytetyössäni olen tutkinut, miten painetusta julkaisusta voi suunnitella ympäristöystävällisemmän. Tutkimuksen pohjalta suunnittelin julkaisun, joka on sekä esteettinen että ympäristöystävällinen. 

In my Bachelor’s thesis I have studied how it is possible to design a publication in a more sustainable way. Based on my research I have designed a publication that is both aesthetic and sustainable.

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti