pakkaus- ja brändimuotoilu

pakkaus- ja brändimuotoilu
packaging and brand design

Lara Ala-Olla

Maaseudun elävöittäminen brändäämisen kautta: Case: Artmerkut

Revitalizing rural areas through branding:
Case: Artmerkut

Pamela Komppa

Käyttäjälähtöiset myymälä visuaalit

User-driven in-store visuals

Anna Lahikainen

Miten ympäristöystävällinen ajattelu vaikuttaa graafiseen suunnitteluun julkaisun suunnittelussa?

How does the sustainable approach affect graphic design in publication design?

Marika Peltola

Murros - murrosiän selviytymispakkaus

Murros- puberty survival kit

Mervi Puustinen

Ekologinen pakkaus tarvitsee ekologisen tuotteen ​

Ecological package requires an ecological product

Anneli Tyrväinen​

Uudistunut pakkausilme japanilaiselle sakepanimolle

New packaging visuals for a Japanese sake brewery

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti