korumuotoilu

korumuotoilu
jewellery design

Minna Arponen

Blooming - tutkimus korusta, identiteetistä ja aikuistumisen siirtymäriitistä

Blooming – a study about jewellery, identity and adulthood as a rite of passage

Kalle Hakola

Kulta, mä haluun kultahampaat – Grillz- hammaskorujen valmistusmenetelmät

Honey, I want gold teeth – Production methods of Grillz- teeth jewelry

Roosa Karhula

Polarisaatio

Polarization

Ulla Putkonen

Minussa

In me

Meira Rauta

Encounter of two worlds - materiaalitutkimus metallisavien ja keramiikan yhdistämisestä matalapolttotekniikoin

Encounter of two worlds - material research of combining metal clays and ceramics with low-combustion techniques

Karoliina Teräväinen

Minun kehoni, koruni

My body, my jewellery

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti