MUVA Saana Hakosaari

muoti- ja vaatetussuunnittelu
fashion design

Saana Hakosaari

Suunnittelijaidentiteettini on sekoitus kuvataidekasvatustani ja taide- ja muotiopintojani. Minulle tärkeää on omat visiot ja arvot, vahvat kontrastit ja itseilmaisun vapaus. 

My designer identity is a mixture of my education in visual arts and fashion design. Personal visions, values, strong contrasts and freedom of self-expression are essential matters to me.

Pastissi katoavaisuudesta ja iankaikkisuudesta

Pastiche of Ephemeral and Everlasting” on puettava taide -mallisto, jonka kohderyhmä on jätetty määrittelemättä. Nimi viittaa taideteokseen, jossa kohtaa monta eri tekniikkaa ja materiaalia. Malliston tarkoitus on korostaa käsityön, taiteellisuuden ja yksittäisen vaatekappaleen arvoa, sekä rikkoa ennakkoluuloja ja perinteisiä ajatusmalleja niihin liittyen. Mallisto saa inspiraationsa punk ja hip hop kulttuureista, ekspressiivisestä taiteesta, identiteetittömyydestä ja kuoleman kuvakielestä. 

Pastiche of Ephemeral and Everlasting

Pastiche of Ephemeral and Everlasting” is an artwear collection, with undetermined target group. The name refers to work of art that includes different techniques and materials. The purpose of the collection is to highlight the value of handicrafts, artistry and the single piece of garment, and to break prejudices and paradigms towards them. Inspiration for the collection comes from hip hop and punk culture, expressive art and imagery related to anonymous identity and death. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti