MUVA Pali Albin

muoti- ja vaatetussuunnittelu
fashion design

Pali Albin

Pali Albinille muoti on keino tarkkastella maailmaa. Häntä kiinnostaa erityisesti kuinka merkitysten muodostuminen on riippuvaista ympäröivästä todellisuudesta. 

For Pali Albin fashion is a way of reflecting the world. He is especially interested in the way meanings are formed and how they vary in relation to reality around them. 

IMMERSIO 

IMMERSION tutkii pelastuslauttojen materiaalien uusiokäyttöä, luoden kestäviä ja visuaalisesti kiinnostavia asuja alun perin muuhun kuin vaatetuksen tarkoitetuista materiaaleista. Vaatteiden valmistaminen osittain valmiista raaka-aineista pienentää materiaalien valmistamisesta ympäristölle koituvaa taakkaa ja muuten ongelmajätteeksi joutuva pelastuslautta saa uuden elämän runwaylla.

IMMERSION 

IMMERSION is an experiment on recycling discarded life rafts, resulting in sustainable and visually intriguing pieces using materials originally intended for other purpose than fashion. Reimagining old materials as brand new garments has many advantageous facets – firstly, including ready-made textiles in a collection reduces the impact that fabric production has on the environment. Furthermore, a life raft that would normally end up in a landfill finds new value on the runway. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti