KOMU Ulla Putkonen

korumuotoilu
jewellery design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Ulla Putkonen

Functionality / aestheticsustainability /
simplicity / transparency / happy chaos /

Minussa

Opinnäytetyöni pohtii lävistyskorua ilmiönä länsimaissa. Tutkin lävistyskorun asemaa osana käyttäjänsä identiteettiä ja selvitän käyttäjien motiiveja lävistyskorun valintaan koristautumisen välineeksi.
Suunnittelemani korukokoelma 
kyseenalaistaa lävistyskorujen perinteisen muotokielen ja kokoelman
kantava ajatus on korun tuominen lähemmäs käyttäjäänsä orgaanisen muodon kautta. Lävistyskorut ovat
korumuotoilun näkökulmasta itselleni uusi aluevaltaus ja kokoelma
toimii pilottina tällä saralla.

In me

My thesis contemplates piercing jewellery as a phenomenon in western countries. 
I examine the position of piercing jewellery as a part of the user’s identity and research the motives of choosing piercings to be a tool of ornamentation. The collection I designed questions the traditional shape of piercing jewellery and the idea behind the collection is to bring the piece closer to human body through its organic form. Piercing jewellery is a new area for me as a designer, and the collection serves as a pilot in this field.
Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti