KOMU Roosa Karhula

korumuotoilu
jewellery design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Roosa Karhula

Minulle korujen suunnittelu on tapa ilmaista itseäni. Suunnittelemani korut ovat kuin pieniä peilejä, joilla heijastan itseäni sekä näkemyksiäni muiden nähtäväksi. Jokainen tekemäni teos on uniikki.
I see jewelry design as a powerful tool of self-expression. My jewelry are like a little mirrors that are a reflection of me. They tell something about me and the way I see and feel things.
Each piece of my design is unique. I can bring out my views of the world and myself by creating something new with my hands.
 
 
Polarisaatio
Opinnäytetyössä tutkin koruntekijän näkökulmasta titaania ja niobiumia materiaaleina sekä niiden mahdollisuuksia ja haasteita korumuotoilussa. Tutkimukset painottuvat levymuokkaukseen ja
pintatekstuureihin. Tutkimusmenetelmänä toimii materiaalikokeilut. Kokeilujen pohjana toimivat haastattelut materiaalien alan asiantuntijoilta ja lisäksi käytän tukena alan kirjallisuutta. Materiaalikokeilujen päätteeksi suunnittelin korun, jossa hyödynsin metallin ominaista jousikovuutta.Värjäyskokeiluista sain inspiraation koruun. Kokeiluissa näin rohkeaa ja itsevarmaa 80-lukua. Halusin tuoda tämän näkemykseni koruun rohkealla ja modernilla tavalla.
Polarization
In the graduation project I research titanium and niobium as materials as well as their possibilities and challenges in jewelry design. The research focuses on plate forming and creating texture on metals’ surface. The research method is material experiments. Experiments based on interviews of materials experts and is supported by industry literature. At the end of the material experiments, I designed a jewelry, where I take advantage of the metal feature spring
hardness. Jewelry inspiration came from
dyeing experiments. In dyeing experiments, I saw a bold and confident 80’s. I wanted to bring this view to jewelry in a bold and modern way.
Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti