KOMU Karoliina Teräväinen

korumuotoilu
jewellery design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Karoliina Teräväinen

Olen jotain korutaiteilijan ja muotoilijan väliltä. Koru on minulle itseilmaisun väline, jolla teen mielensisäisen maailmani ja ajatukseni näkyväksi. Minua kiehtovat korun mahdollisuudet keholla kannettavana taideteoksena ja persoonallisuuden ilmentäjänä.

I am something between an artist and a designer. To me creating jewellery is expressing myself, making my mind and ideas visible. I am intrigued by the possibilities of jewellery as art that can be worn on and as an expression of one’s personality.

Minun kehoni, koruni 

Opinnäytetyössäni tutkin kehollisuutta sekä kehon merkitystä korussa. Keho on olennainen osa korua, joten pohdin kehoon kohdistuvia tyytymättömyyden tunteita ja ajatuksia oman kehon merkityksestä. Tavoitteenani on osallistua keskusteluun korusarjalla, joka ottaa kantaa kehotyytymättömyyteen, osana kehopositiivisuus-ilmiötä. Tahdon koruilla herättää ajatuksia kehon monipuolisesta kauneudesta ja sen hyväksymisestä, sellaisena kuin se on.

My body, my jewellery

This Bachelor’s thesis focuses on corporality and the relationship between body and jewellery. The body is an essential part of jewellery, therefore I study the significance of it and feelings of dissatisfaction towards ones’ own body. The goal is to take part in the body positivity conversation with a jewellery collection, in which I take stand on body dissatisfaction. With the collection I want to invoke thoughts on the versatile beauty of thebody, and the acceptance of it as is.

kuvaaja/photographer: Antti Turunen 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti