KOMU Kalle Hakola

korumuotoilu
jewellery design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Kalle Hakola

Korumuotoilijana haluan uudistaa miesten korukulttuuria. Muotokieleni perustuu usein arkkitehtuuriin, ja tällä hetkellä minua inspiroi betonibrutalismi. 

As a jewelry designer I want to reshape mens jewelry culture. My designs are often based on architecture, and at the moment I’m inspired by concrete brutalism. 

Kulta, haluun kultahampaat – Grillz-hammaskorujen valmistusmenetelmät

Opinnäytetyössäni tutkin Hiphop-kulttuurissa esiintyvien Grillz-hammaskorujen valmistusmenetelmiä ja valmistin korut hopeasta. Muotokieli pohjautuu brutalismi-betoniarkkitehtuuriin, joka estetiikaltaan ja etiikaltaan sopii suomalaiseen Hiphop-kenttään. Taustatutkimuksessa perehdyin hampaiden muokkaamisen, hammaslääketieteen historiaan sekä Hiphopin ja Brutalismin taustoihin.

Honey, I want gold teethProduction methods of Grillz teeth jewelry 

In my thesis I studied the production methods of Grillz tooth jewelry to enable their production, and made the jewelry from silver. The design is based on Brutalist architecture, which by its aesthetics and ethics fits the Finnish Hiphop scene. I researched the history of dental modifications and dentistry, and the backgrounds of Hiphop and Brutalism.

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti