GRASU Heidi Hypén

graafinen suunnittelu
graphic design

henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Heidi Hypén

Visuaalisen viestinnän suunnittelijana
olen onnellisesti loputtoman keskeneräinen.
Etsimisen ja löytämisen päättymätön
yhtälö on minulle kuvittamisen ja
graafisen suunnitteluydin.
As a designer of visual communication,
I’m pleased to be forever incomplete.
Never ending exploration and discovering
is the most fun for me in illustration and graphic design.
Tietotulva
Digitalisaatio tapahtuu osana yhteiskunnan kehitystä. Se luo mahdollisuuksia, mutta samalla muutospaineita perinteisille viestinnän välineille. Tiedon ja sisällön saatavuuden
lisäännyttyä on olennaisen erottaminen toisinaan haastavaa. Teknologian nopea kehitys mahdollistaa jatkuvasti uusia viestinnällisiä ratkaisuja. Ne tuovat mukanaan myös vastuuta.

 

 

The Flood of Information
Digital transformation happens as
a part of developing societyIt creates possibilities, but also pressure for
traditional media and prints. Constantly rising availability of information and content makes it hard to focus on the things that matterNew technologies
keep providing us innovative solutions for
problems of visual communication.
With great technology comes also
great responsibility.
 
 
Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti