GRASU Camilla Sirén

graafinen suunnittelu
graphic design

Camilla Sirén

Rakastan piirtää ja luoda hauskoja visuaaleja. Jos voittaisin lotossa muuttaisin johonkin lämpimään ja piirtelisin sarjakuvia riippumatossa lopun elämäni. 

I love to draw and create fun visuals. If I won the lottery you’d find me someplace warm, in a hammock, drawing comics.

Kyro – 2300-luvun Helsinki 

Opinnäytetyö on tulevaisuusaiheisen Kyro-sarjakuvan kuvituskonsepti. Sarjakuvan tarina sijoittuu vuoden 2300 Helsinkiin. Tulevaisuuden pohtiminen ja uskottavan tulevaisuuden maailman rakentaminen on keskeinen teema opinnäytetyössäni.

Kyro – 24th century Helsinki 
My thesis is an illustration concept for a future-themed comic book called Kyro. The story plays out in 24th century Helsinki. Therefore I have explored everything that can help me build a future world.
Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti