graafinen suunnittelu

graafinen suunnittelu
graphic design

Raita Huhta

Taapero goes digi: Vauvakirja digitaalisena leluna

Toddler goes digital: Babybook as digital toy

Heidi Hypén

Tietotulva

The Flood of Information

Valtteri Kuusisto

iPad suunnittelutyökaluna

Using iPad as a design tool

Camilla Siren

Kyro –
2300-luvun Helsinki

Kyro – 24th century Helsinki

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti