AMU Samuli Maliniemi

ajoneuvomuotoilu
vehicle design

Samuli Maliniemi

Kaksipyöräisiin kulkuneuvoihin erikoistunut muotoilun ja tekniikan moniosaaja.

Keletric suomalaisen sähkömopon muotoilututkielma

Opinnäytetyöni on KE-LE Design Oy:n sponsoroima yhteistyö-muotoilututkielma jonka tavoitteena on luoda uusi kotimainen sähkömopokonsepti. KE-LE on pieni suunnittelutoimisto Iisalmessa, jonka ominta aluetta ovat ajoneuvojen suunnitteluja muutostyöt. Yritys toteuttaa myös laajalti teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun projekteja. Oma mielenkiintoni projektiin kumpuaa pitkällisestä harrastuneisuudesta kaksipyöräisten parissa ja jatkuvasta kiinnostuksesta uuteen teknologiaan.

Keletric Design research for Finnish small electric motorcycle

My thesis work is a collaborative design research project sponsored by KE-LE Design Oy. KE-LE is a small design office in Iisalmi. It´s main field of business is the design and customization of vehicles. They also do a broad range of industrial design and graphic design projects. My driving force in the project lies in the life-long enthusiasm for two-wheelers and constant interest in new technology. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti