AMU Kristian Talvitie

ajoneuvomuotoilu
vehicle design

Kristian Talvitie

Tykkään haastaa itseäni monimutkaisilla konsepteilla, niin visuaalisessa, kuin toiminallisessa mielessä. Pyrin muuntamaan nämä monimutkaiset elementit siroiksi ja yksinkertaisiksi kokonaisuuksiksi. Valo ja keveys ovat minulle todella tärkeitä.

I like to challenge myself with complex concepts in visual and practical terms. I strive to translate these complex elements into a dainty and simple wholeness. Light and lightness play a big part in my works.

Bugatti AOS

Maailmamme on nopeampi ja yhdistyneempi kuin koskaan ennen. Raja todellisuuden ja virtuaalisen todellisuuden välillä ohenee. Tällaisella maailmalla on paljon muuttavia vaikutuksia ihmisen elämään ja ajattelutapaan. Evolutiivisesta näkökulmasta olemme suuren muutoksen edessä. Tässä työssä tarkoitukseni on tutkia millaisen kokemuksen tulevaisuuden Bugatti-käyttäjä tarvitsee ja kehittää tämän tiedon pohjalta konsepti.

Bugatti AOS

Our world is faster and more connected than ever. The line between the real world and virtual is fading. This world has many changing effects on human life and thinking. From an evolutionary  perspective we are at the beginning of drastic change. In this work my intention is to study  what kind of experience the future customer of Bugatti needs and to develop a concept based on it.

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti