AMU Jukka Ossi

ajoneuvomuotoilu
vehicle design

Jukka Ossi

Olen muotoilija ja työskentelen tällä hetkellä Insinööritoimistossa. 

I am a designer and currently working in an engineering office. 

SEATin seuraava D-segmentin auto

Espanjalaisella SEAT-automerkillä ei tällä hetkellä ole mallistossaan D-segmenttiin kuuluvaa henkilöautoa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdyn tutkimustyön tuloksiin perustuen suunnitella brändille konsepti kyseisen luokan autosta. D-segmenttiin katsotaan kuuluvaksi muun muassa seuraavat automallit: Volkswagen Passat, Opel Insignia, ja Volvo V60. Työ tehtiin itsenäisesti ilman yrityskontaktia SEAT-yhtiöön. 

The next D-segment SEAT passenger car 

The Spanish car brand SEAT does not currently have a passenger car model in the D-segment. The goal of the graduation work was to design a proposal for a car of that segment based on the research work done. The D-segment includes car models such as: Volkswagen Passat, Opel Insignia and Volvo V60. The work was done independently without any contact with SEAT. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti