AMU Janne Mustonen

ajoneuvomuotoilu
vehicle design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Janne Mustonen

Muotoilijana tavoittelen teknologian ja visuaalisuuden kompromissitonta harmoniaa. Tärkeintä lopputuloksessa on ulkonäkö, mutta haluan perustaa sen realistisiin ja järkeviin teknisiin ratkaisuihin.

As a designer I’m trying to reach an uncompromised harmony between technology and design. My goal is beautiful visual style, but it has to be based on realistic and effective technical solutions. 

Piaggio P107  –    Puoliautonominen sähkölentovene

Opinnäytetyössäni tutkin ilmailun lähitulevaisuutta ja sen asettamia haasteita. Projektissa en pyri vaikuttamaan infrastruktuurin muutokseen vaan luomaan kulkuneuvon joka soveltuu tähän käyttöympäristöön. Lopputuloksena on yksityislentovene, joka toimii osittain infrastruktuurin osana ja paikoin sen ulkopuolella.

Piaggio P107  – Semi-autonomous electric flying boat 

As a graduation project I researched the near future of aviation and created a flying boat concept. This project does not reshape the aviation infrastructure but helps to understand it and its challenges. The result is a realistic concept that offers private transportation to remote locations in and outside the infrastructure.

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti