AMU Iiro Laine ja Antti Paakkari

ajoneuvomuotoilu
vehicle design

Henkilökuva/portrait: Antti Turunen

Iiro Laine ja Antti Paakkari

Iiro: Haluan suunnitella projektini ylpeydellä. Pohjaan suunnitteluni voimakkaasti tekniseen ammattitaitoon ja 3D-mallinnukseen. Funktionaalisuus on minulle tärkeää.

Antti: Vahamallinnus ja muotokielen ylläpitäminen ovat minulle tärkeitä asioita. Työstän mielelläni käsin ja silmin kokonaisuuksia sekä pyrin esteettisen ja merkittävään lopputulokseen.

Iiro: I want to finish my projects with pride. I base my design heavily towards my my technical knowledge and 3D-modeling. Functionality is important to me.

Antti: Clay modeling and the process of maintaining the design language are important to me. To work by hand gives me the freedom to reach towards aesthetics and significance.

Täyssähköajoneuvo Pohjolan olosuhteisiin: Muunneltava ajoneuvo tarpeen ja vuodenaikojen mukaan 

Northern Multifunction Vehicle 

Opinnäytetyössä suunnittelimme monikäyttöisen täyssähköajoneuvon Pohjolan olosuhteisiin. Työssämme pohditaan Pohjolan erityisiä olosuhteita ja näiden olosuhteiden tuomia haasteita ajoneuvoille. Ajoneuvossamme keskeisiä teemoja ovat sähkö käyttövoimana ja ajoneuvon muunneltavuus vuodenaikojen ja tarpeen mukaan. Käymme läpi suunnitteluprosessin ideoinnin ja luonnostelun kautta savimallinnukseen, 3D-skannaukseen ja 3D-mallinnukseen.

In this graduation project we designed fully electric multifunctional vehicle for Northern environment. In this project we discuss about Northern circumstances and its challenges for vehicles. Our vehicle is designed around electric powertrain and adaptability for weather conditions and needs of the user. In our design process we discuss ideation, sketching by drawing and clay modeling, 3D-scanning and 3D-modeling. 

Lahden Muotoiluinstituutin opinnäytetyönäyttely
6.5.–29.5.2019 / M19 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti